Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz realizując zalecenia Komisji Europejskiej zawarte w „Białej Księdze Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością”…

…zgodnie ze stanowiskiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2007, które mówi, że:

– znakowanie jest ważnym elementem wspierającym edukację żywieniową konsumentów i powinno stanowić jej naturalne uzupełnienie
– etykiety powinny zawierać czytelną i użyteczną dla podejmowania decyzji konsumenckich w zakresie odżywiania informację, która nie powinna zawierać elementów mogących ograniczać prawo jednostki do swobodnego wyboru stylu życia i sposobu odżywiania
– zmiany w systemie znakowania powinny koncentrować się na zwiększeniu czytelności przekazywanych informacji i wpływać na stopień ich zrozumienia przez konsumentów.

rozpoczynają realizację Ogólnopolskiego Dobrowolnego Programu Znakowania Wartością Odżywczą GDA.

Celem Programu jest upowszechnienie znakowania artykułów żywnościowych dodatkową informacją o wartości odżywczej, które będzie:

– zrozumiałe i łatwo dostępne dla konsumenta, w efekcie pozwalając mu na dokonywanie świadomego wyboru odnośnie stosowanej diety,
– stosowane w sposób spójny artykułów żywnościowych i napojów, z uwzględnieniem sytuacji w których podawanie pełnej informacji o wartości odżywczej może być niemożliwe z przyczyn naturalnych (np. wielkość opakowania),
– oparte o uznane i dostępne dla wszystkich dowody naukowe
– bazujące na wartościach Wskazanego Dziennego Spożycia (GDA) uzgodnionych przez CIAA i Europejską Platformę ds. Diety Aktywności Fizycznej i Zdrowia, a w przyszłości na wartościach określonych przez EFSA
– wspierane przez programy oświatowe dotyczące znakowania wartością odżywczą, które pomogą osiągnąć pozytywne zmiany w zachowaniu konsumentów, a tym samym przyczynić się do zahamowania rozwoju nadwagi i otyłości.

Program został opracowany w oparciu o rekomendacje Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (CIAA) i Europejskiej Platformy ds. diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Podstawą programu jest znakowanie produktów żywnościowych informacją o procentowej zawartości wybranych składników odżywczych i energii w porcji produktu, w odniesieniu do wartości Wskazanego Dziennego Spożycia (Guideline Daily Amounts)

PFPŻ i GIS w ciągu najbliższego roku będą wspólnie prowadzić działania na rzecz zachęcenia polskiego przemysłu żywnościowego do powszechnego wdrożenia ww. systemu. Na potrzeby programu PFPŻ opracowała Przewodnik wdrażania systemu znakowania GDA, oraz uruchomiała portale internetowe dla producentów. Dodatkowo PFPŻ uruchomiła portal edukacyjny dla konsumentów (www.gdainfo.pl). Dzięki współpracy z GIS informacja o programie wraz z materiałami informacyjnymi dotrze do szerokiej rzeszy polskich przedsiębiorców.

Wdrożenie Dobrowolnego Programu Znakowania Wartością Odżywczą w Polsce należy uznać za niezwykle ważne działanie z punktu widzenia realizacji strategii prewencji nadwagi i otyłości. Realizacja programu na zasadzie partnerstwa publiczno – prawnego pomiędzy GIS i PFPŻ, jest pozytywnym i znaczącym na skalę europejską przykładem efektywnej współpracy pomiędzy Rządem Polskim, a sektorem żywnościowym. Ten właśnie model współpracy został uznany przez Komisję Europejską za podstawę skutecznej ochrony społeczeństwa europejskiego przed rozwojem chorób niezakaźnych powodowanych między innymi nadwagą i otyłością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *