Każdy właściciel sklepu próbuje znaleźć skuteczną formułę na pozyskanie i zatrzymanie klienta. Dynamicznie rozwijająca się ogólnopolska sieć handlowa Żabka sposób na jego zdobycie znalazła. Jednolita wizualizacja czystych, przyjemnych wnętrz, trafny dobór rzeczywiście potrzebnych nam artykułów, klimat tworzony przez solidnie przygotowanych do zawodu handlowca lokalnych ajentów spowodowały, że po prostu lubimy naszą osiedlową Żabkę! Właśnie odpowiednie przygotowanie pracowników jest jednym ze źródeł sukcesu firmy.

Rozmowa z Prezesem Zarządu sieci handlowej Żabka Polska S.A. Krystianem Czarnotą.

Jak zostać ajentem sklepu Żabka?

– Przywiązujemy ogromne znaczenie do jakościowej strony pozyskiwania kandydatów do pracy w naszej sieci. Gremium stanowią kandydaci na ajentów mających prowadzić sklep Żabka w ramach własnej działalności gospodarczej. Mamy rozbudowane procedury dotyczące procesu rekrutacji – i co szczególnie podkreślam – selekcji kandydatów na ajenta. W fazie wstępnej jest to rekomendacja tzw. Partnera ds. Sprzedaży – przedstawiciela sieci na określonym terenie. Następny etap to rozmowa rekrutacyjna w centrali firmy prowadzona przez psychologa, potrafiącego ocenić predyspozycje zawodowe kandydata. Po pozytywnym wyniku tej rozmowy kandydat jest kierowany na specjalistyczny test psychologiczny przeprowadzany przez niezależną firmę zewnętrzną. Jest to Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Menedżerskich w Poznaniu. Kolejne zadanie to tygodniowy staż w sklepie, pozwalający osobie ocenianej poznać, jak wygląda praca i podstawowe procedury, a nam obserwować kandydata na ajenta. Dopiero po takiej weryfikacji odbywa się pełne, prawie miesięczne szkolenie główne w naszym ośrodku Żabi Gród. Jest ono prowadzone przez naszą kadrę menedżerską i wykładowców Wielkopolskiej Szkoły Biznesu działającej przy poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Szkolenie obejmuje szczegółowe problemy finansowe, prawne, handlowe i informatyczne. Po takim przygotowaniu kandydat na ajenta jest gotowy do samodzielnego prowadzenia sklepu

Czy organizowane są inne formy szkolenia pracowników?

– Dla różnych grup naszej kadry mamy dodatkowe formy dokształcania i doskonalenia zawodowego. Szczególnym programem szkolenia objęte jest ścisłe kierownictwo sieci Żabka, dla którego wybieramy przydatną tematykę szkoleń, tj. kierowanie zespołami ludzkimi, organizacja i realizacja nowych projektów. Prowadzimy również cykliczne szkolenia dla ajentów, partnerów i szefów makroregionów. Są nimi tzw. spotkania makroregionalne. Obok analizy kompleksu spraw funkcjonowania sieci i osiąganych wyników, prowadzimy zajęcia warsztatowe przydatne w codziennej pracy. Korzystamy również z zewnętrznych ofert szkoleniowych, które mogą wzbogacić wiedzę specjalistyczną naszej kadry.

Czy ajenci mają wpływ na rozwój prowadzonych przez siebie sklepów?

– Wypracowaliśmy rozwiązania, które uznaliśmy za dojrzałe i powszechnie je stosujemy, jednak przyjmujemy, że ciekawe pomysły mogą się zrodzić na poziomie sklepu szczególnie w zakresie praktycznych rozwiązań. Wspierając takie inicjatywy, chcemy utrzymać innowacyjne postawy u samych ajentów. Dlatego stworzyliśmy system Dobrych Rad. Umożliwia on realizację cennych pomysłów ajentów, które po pozytywnym zaopiniowaniu przez specjalną komisję są udostępniane wszystkim ajentom.

Czy szeregowi pracownicy i ajenci mają szansę na awans w strukturach firmy?

– Każdy pracownik sklepu Żabka może zostać ajentem. Z kolei nasi ajenci mają otwarte drzwi do kariery i nie jeden już awansował. Najpierw można objąć funkcję Partnera ds. Sprzedaży, a szczeblem wyżej jest stanowisko Szefa Makroregionu. Stąd już tylko krok – mimo iż niełatwy – do pracy w ścisłym kierownictwie. Dyrektor jednego z sektorów przeszedł taką właśnie drogę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *